• English
 • Con người là
  Cội nguồn sức mạnh của công ty
  Các vị trí đang tuyển

  (Lưu ý: Những công việc đã hết hạn đăng tuyển sẽ hiển thị ngày tháng màu đỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn chào mừng nếu bạn nộp hồ sơ vào đó)

  Trưởng phòng Marketing
  Địa điểm làm việc

  DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/06/2019

  Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
  Địa điểm làm việc

  DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/06/2019

  Phó phòng Đầu tư
  Địa điểm làm việc

  DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/06/2019

  Phó phòng Xây dựng
  Địa điểm làm việc

  DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/06/2019

  Trưởng phòng Tài chính
  Địa điểm làm việc

  DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/05/2019

  Trưởng phòng Dịch vụ
  Địa điểm làm việc

  VinFast Thăng Long - 61 Lê Lợi, TP Thái Bình

  Ngày hết hạn

  21/01/2019

  CV Tư vấn bán hàng (TVBH)
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  25/10/2018

  Giám Đốc Đại Lý/ Trưởng phòng kinh doanh
  Địa điểm làm việc

  Hà Nội

  Ngày hết hạn

  25/10/2018

  1 2 3