• English
 • Sơ đồ tổ chức

  Ban lãnh đạo

  Bà Vũ Thị Thà

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  Ông Vũ Ngọc Tuyến

  Tổng giám đốc

  Bà Bùi Thị Kiều Vân

  Phó Tổng Giám đốc
  Phụ trách Đầu tư

  Ông Nguyễn Trường Thăng

  Phó Tổng Giám đốc Phụ trách
  Tài chính & Kinh doanh

  Ông Vũ Ngọc Anh

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình (17 Plus)

  Ông Vũ Ngọc Cường

  Giám đốc Nhà máy may xuất khẩu
  DragonTextiles 1

  Ông Nguyễn Vũ Hoàng Long

  Giám đốc Công ty TNHH DragonTextiles 2; Kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Coming Soon