• English
 • Sơ đồ tổ chức

  Ban lãnh đạo

  Bà Vũ Thị Thà

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

  Ông Vũ Ngọc Anh

  Phó Tổng Giám đốc
  phụ trách May mặc

  Ông Vũ Ngọc Tuyến

  Phó Tổng Giám đốc
  phụ trách Xây dựng

  Bà Bùi Thị Kiều Vân

  Phó Tổng Giám đốc
  phụ trách Đầu tư

  Ông Nguyễn Trường Thăng

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách
  Tài chính & Kinh doanh

  Ông Nguyễn Văn Kiên

  Giám đốc Nhà máy may xuất khẩu
  DragonTextiles Việt Long

  Ông Vũ Ngọc Cường

  Giám đốc Nhà máy may xuất khẩu
  DragonTextiles 1

  Coming Soon