• English
 • Con người là
  Cội nguồn sức mạnh của công ty
  Các vị trí đang tuyển

  (Lưu ý: Những công việc đã hết hạn đăng tuyển sẽ hiển thị ngày tháng màu đỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn chào mừng nếu bạn nộp hồ sơ vào đó)

  Nhân viên kế toán – Sale admin
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  31/07/2022

  Chuyên viên kế toán
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  31/07/2022

  Chuyên viên Đầu tư dự án
  Địa điểm làm việc

  Làm việc tại Thái Bình và công trình trọng điểm của công ty tại các tỉnh, thành phố lớn khu vực phía Bắc.

  Ngày hết hạn

  31/07/2022

  Graphic Designer
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  Content Marketing
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  Digital Marketing
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình  

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  Tư vấn bán hàng xe máy điện
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
  Địa điểm làm việc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu
  Địa điểm làm việc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long

  Ngày hết hạn

  20/05/2022

  1 2 3 4