• English
 • Con người là
  Cội nguồn sức mạnh của công ty
  Các vị trí đang tuyển

  (Lưu ý: Những công việc đã hết hạn đăng tuyển sẽ hiển thị ngày tháng màu đỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn chào mừng nếu bạn nộp hồ sơ vào đó)

  Trưởng phòng Xây dựng
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Chỉ huy trưởng Công trình
  Địa điểm làm việc

  Theo sự điều động của công ty

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Phó phòng Đầu tư – Dự án
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình.

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Trưởng phòng Pháp chế
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Chuyên viên Đầu tư – Dự án
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Chuyên viên Pháp chế
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Trưởng phòng Tài chính
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Chuyên viên tài chính
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  02/2024

  Chuyên viên Kỹ thuật hiện trường
  Địa điểm làm việc

  Theo sự điều động của công ty

  Ngày hết hạn

  02/2024

  1 2 3 8