• English
 • Con người là
  Cội nguồn sức mạnh của công ty
  Các vị trí đang tuyển

  (Lưu ý: Những công việc đã hết hạn đăng tuyển sẽ hiển thị ngày tháng màu đỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn chào mừng nếu bạn nộp hồ sơ vào đó)

  Nhân viên Giải phóng mặt bằng
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/4/2021

  Nhân viên Vật tư
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  30/4/2021

  Nhân viên Khai thác bảo hiểm
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Kỹ thuật hiện trường ngành Giao thông đường bộ
  Địa điểm làm việc

  Quảng Ninh

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Chuyên viên giám sát thi công (CĐT) Ban QLDA
  Địa điểm làm việc

  Lào Cai

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Chuyên viên kế hoạch Ban QLDA
  Địa điểm làm việc

  Lào Cai và Thái Bình

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Trưởng phòng Xuất nhập khẩu
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Trưởng phòng Pháp chế
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  Nhân viên Chăm sóc khách hàng
  Địa điểm làm việc

  Thái Bình

  Ngày hết hạn

  28/02/2021

  1 2 3 6