• English
 • 22/08/2023, 3:43 PM (GMT +7)

  Thông tin Dự án khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình

  Dự án khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình thuộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long.

  Dự án khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình

  1.Tên dự án: Dự án khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình

  2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long . Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 1000213793

  3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

  4. Quy mô dự án (ha): 31,451 ha

  5. Tiến độ thực hiện dự án:

  + Từ Quý I/2016 đến Quý III/2021: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

  + Đến hết Quý II/2025: Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại.

  6. Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

  + Khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật;

  + Hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch tổng thể của thành phố.

  + Tạo cho khu dân cư đô thị có cuộc sống chất lượng cao, khu ở đô thị Xanh – sạch – đẹp.  Có môi trường thiên nhiên tốt nhằm từng bước thúc đẩy tiến trình đô thị hóa theo chiều hướng tích cực.

  + Tạo cho khu dân cư đô thị có quy hoạch xây dựng đảm bảo thuận tiện về hệ thống giao thông, các công trình HTKT, hạ tầng xã hội đi kèm, đồng thời cũng đảm bảo được trật tự an ninh, an toàn hoạt động cho khu vực.

  7. Số lượng nhà ở:

  + Nhà ở liên kế: 809 lô.

  + Biệt thự: 173 lô.

  8. Tổng diện tích sàn xây dựng:

  + Nhà ở liên kế:  225.423,09 m2

  + Biệt thự:      78.233,95 m2

  9. Hình thức kinh doanh:

  + Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thương mại nhà ở: 163 lô

  + Chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng: 819 lô.