• English
 • 29/04/2020, 11:23 AM (GMT +7)

  Hạt gạo yêu thương – Sẻ chia gắn kết: DragonGroup tặng gạo cho cán bộ, công nhân viên tại 3 nhà máy may xuất khẩu DragonTextiles

  Ngày 29/04/2020, DragonGroup đã trao tặng gần 10 tấn gạo cho các cán bộ, công nhân viên tại 3 đơn vị: Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh, Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long và Nhà máy may xuất khẩu DragonTextiles 1.

  Coi trọng giá trị con người, coi con người là cội nguồn sức mạnh và luôn hướng đến xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, nhân ái là nét đẹp nổi bật trong văn hóa doanh nghiệp của DragonGroup. Chính vì vậy, bên cạnh việc tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, tích cực, đảm bảo ổn định thu nhập cho tất cả người lao động, Ban Lãnh đạo DragonGroup còn luôn quan tâm tới đời sống gia đình của các cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

  Trên tinh thần ấy, tháng Công nhân năm nay, DragonGroup đã tổ chức chương trình “Hạt gạo yêu thương – Sẻ chia gắn kết” tặng gần 10 tấn gạo cho các cán bộ, công nhân viên tại 3 đơn vị: Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh, Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long và Nhà máy may xuất khẩu DragonTextiles 1.

  Ngày 29/04/2020, 3.420kg gạo thơm T10 đã được DragonGroup trao tặng cho các cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh, 3.060kg gạo tiếp theo được trao tặng cho các cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long và các cán bộ, công nhân viên Nhà máy may xuất khẩu DragonTextiles 1 cũng đã vui mừng tiếp nhận 2.610kg gạo từ Công ty.

  Ông Nguyễn Trường Thăng – Phó Tổng Giám đốc DragonGroup trao tặng gạo cho đại diện các cán bộ, công nhân viên tại Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh.

  Ông Nguyễn Trường Thăng – Phó Tổng Giám đốc DragonGroup trao tặng gạo cho đại diện các cán bộ, công nhân viên tại Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh.

  Ông Nguyễn Trường Thăng – Phó Tổng Giám đốc DragonGroup trao tặng gạo cho đại diện các cán bộ, công nhân viên tại Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long.

  Ông Nguyễn Trường Thăng – Phó Tổng Giám đốc DragonGroup trao tặng gạo cho đại diện các cán bộ, công nhân viên tại Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long.

  Ông Nguyễn Trường Thăng – Phó Tổng Giám đốc DragonGroup trao tặng gạo cho đại diện các cán bộ, công nhân viên tại Nhà máy may xuất khẩu DragonTextiles 1.

  Ban Lãnh đạo DragonGroup hy vọng món quà sẽ là sự hỗ trợ thiết thực nhất đối với đời sống của cán bộ, công nhân viên tại các các nhà máy, chia sẻ phần nào gánh nặng chi phí sinh hoạt hàng ngày, gắn kết hơn nữa người lao động với mái nhà chung DragonGroup.