• English
 • 09/01/2021, 6:03 AM (GMT +7)

  DragonGroup chủ trì hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các Thành phần Kinh tế Thái Bình

  Ngày 07/01/2021 với vai trò là chủ tịch Khối năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các Thành phần Kinh tế Thái Bình.

  Ngày 07/01/2021 với vai trò là chủ tịch Khối năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các Thành phần Kinh tế Thái Bình.

  Về dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình; trưởng Khối năm 2020 là bà Vũ Thị Thà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long; cùng đại biểu đại diện của 8 công ty thuộc Khối gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình, Công ty Cổ phần tập đoàn Thai Binh Seed, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình, Công ty Cổ phần DAMSAN và Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long.

  Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thà đã thay mặt Khối tổng kết và trình bày bản báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

  Trong năm 2020 dù có nhiều biến động và khó khăn chồng chất do dịch Covid-19 gây ra nhưng với vai trò chủ tịch Khối, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long vẫn tham mưu, chỉ đạo các thành viên của Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ từng doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm 2020, toàn bộ Khối đều duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đạt tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long doanh thu ước đạt: 352 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước: 269 tỷ đồng; lương nhân viên bình quân: 7,5 triệu/người/tháng; hoạt động xã hội từ thiện: 2,2 tỷ đồng.

  Đặc biệt Hội đồng thi đua – khen thưởng tại các đơn vị đã biểu dương khen thưởng kịp thời cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen phong trào và từng bước có chuyển biến rõ nét trong bình xét thi đua của đơn vị, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp vẫn phải cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đặt ra. Mục tiêu là công tác thi đua khen thưởng phải trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, mọi người lao động trong đơn vị ý thức được tầm quan trọng của các phong trào và nghiêm túc thực hiện.

  Hội nghị cũng đã nghe đánh giá và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh. Tại hội nghị đồng chí đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của toàn Khối trong tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn Khối vẫn duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo sự hăng say lao động, góp phần ổn định kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới toàn bộ 8 doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, sâu sát hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng để đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

  Để đạt được mục tiêu đề ra, hội nghị đưa ra giải pháp: Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua thông qua các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội nữ công để tổ chức tuyên truyền đến mọi người lao động; Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và tổ chức khen thưởng đột xuất, kịp thời; Tiếp tục củng cố lại bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 cán bộ theo dõi thường xuyên và 01 lãnh đạo phụ trách để công tác thi đua khen thưởng được củng cố và hoạt động hiệu quả; Đổi mới hình thức thi đua khen thưởng, các nội dung thi đua khen thưởng phải gắn liền với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và việc bình xét thì tập trung chủ yếu vào người lao động làm nhiệm vụ trực tiếp.

  Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các Thành phần Kinh tế Thái Bình đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tổ chức thành công và kết thúc trong không khí phấn khởi. Toàn Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các Thành phần Kinh tế quyết tâm kiện toàn công tác thi đua khen thưởng và đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi tỉnh nhà.

  Cùng điểm qua một số hình ảnh tiêu biểu tại hội nghị: