• English
  • giới thiệu chung

    DragonEnvir- Thương hiệu xử lý môi trường hàng đầu của DragonGroup. Với Khát vọng tiên phong biến những điều không thể thành có thể, DragonGroup đã nghiên cứu nhiều năm và lựa chọn đối tác nước ngoài hàng đầu để đầu tư phát triển hệ thống nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện theo công nghệ Martin hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. Hệ thống nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện khi đi vào hoạt động sẽ góp phần xử lý triệt đề vấn đề ô nhiễm do chất thải rắn bảo vệ môi trường trên cả nước và tạo ra nguồn năng lượng tái tạo đáng kể phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

    đơn vị thành viên