tin tức

Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của người DragonGroup. Vì mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và dân chủ hóa bất động sản cho đại đa số người Việt, là lời cam kết của DragonGroup cho một tương lai mới.

DragonGroup

33/5000
aspiration to reach out, everyone has a home

03

Nhà máy quy mô lớn

30

Cơ sở vệ tinh

3000

Lao động tay nghề cao

Trách nhiệm với cộng đồng và môi trường

Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của lãnh đạo, công nhân viên của Dragongroup. Sản phẩm thực, giá trị thực là lời cam kết của chúng tôi cho một tương lai mới.
Hệ thống nhà máy xử lý chất thải
Hoạt động vì cộng đồng

Con người là cội nguồn sức mạnh

Được tôi luyện qua khó khăn thử thách, con người Dragongroup là hiện thân của Văn hóa kỷ luật, quyết liệt trong hành động, thích ứng nhanh, đề cao tốc độ sự chi tiết, ham học hỏi, tận tâm và nỗ lực không ngừng.

công ty

Thành viên