Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của lãnh đạo, công nhân viên của Dragongroup.Sản phẩm thực, giá trị thực là lời cam kết của chúng tôi cho một tương lai mới

dragongroup

khát vọng vươn xa, ai cũng có nhà

03

Nhà máy quy mô lớn

30

Cơ sở vệ sinh

3000

Lao động tay nghề cao

Trách nhiệm với cộng đồng và môi trường

Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của lãnh đạo, công nhân viên của

Dragongroup. Sản phẩm thực, giá trị thực là lời cam kết của chúng tôi cho một tương lai mới.

Dragongroup.Sản phẩm thực, giá trị thực là lời cam kết của chúng tôi cho một tương lai mới

Hệ thống nhà máy xử lý chất thải
Hoạt động vì cộng đồng

dragongroup

sức mạnh tạo nên điều kỳ diệu

tình yêu vun đắp những giá trị thiêng liêng

Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của lãnh đạo, công nhân viên của

Dragongroup.Sản phẩm thực, giá trị thực là lời cam kết của chúng tôi cho một tương lai mới

công ty

Thành viên